Grænsekorene

 

 

 

 

 

Efterårsstævne

Karl Jenkins: Kirke og Kor

Sir Karl Jenkins er en af de mest populære nulevende komponister.
Sir Jenkins fylder 80 år i 2024.
I anledning af hans 70 års fødseldag udgav han en korbog for blandet kor.

Bogen indeholder 19 motetter med religiøse tekster. Heraf vil vi synge 4 satser. Til dels er det nye bearbejdelser af tidligere værker og dels er det nye kompositioner. Musikstilen er inspireret af mange genrer, såsom: rock, folkemusik, klassisk musik og kirkemusik. Han blander stilene på sin helt egen måde. Klangbilledet er det vigtige.

De fire satser vil blive indstuderet henholdsvis den 7. oktober 2023 i Tinglev og den 28. oktober 2023 i Christianskirken i Sønderborg.
Stævnet slutter med en offentlig koncert den 28. oktober kl. 16 i Christianskirken.

Dirigent til stævnet er Ilona Lobmayer, organist og korleder ved Christianskirken. Akkompanatør er Stine Möglich.

 

Stævnepris inkl. nodehefte:

Medlemmer af Danske Folkekor (Grænsekorene): 250 kr Ved tilmelding før 1. maj
Efter 1. maj er prisen 300 kr.

Stævnepris for ikke-medlemmer af Danske Folkekor: 350 kr.

Nodehæfte og lydfiler udsendes i løbet af august måned.

  Tilmelding - klik her    

Sidste frist for tilmelding er 1. september 2023.