Medlemsfordele


 

Danske Folkekor tilbyder

 

Danske Folkekor støtter korlivet - læs mere her  det originale link, skal slettes

Danske Folkekor kan yde særlige tilskud til korsamarbejde - læs mere her

Danske Folkekor kan yde særlige tilskud til  korjubilæer - læs mere her

Danske Folkekor byder på nye musikidéer - læs mere her

                                                                                                                             

Kontingentsatser

Pr. sanger og dirigent i voksenkor:               kr.   60,00

Personligt medlem:                                        kr. 200,00

Indbetaling af medlemskontingent skal ske på følgende konto:

Reg.nr. 1551 Konto nr. 4620552062

For korindbetalinger: Husk at oplyse kornavn,

For personlige medlemmers indbetalinger: Husk at oplyse navn og kreds..

 


 

Indmeldelse / ændring

 

Indmeldelse i Danske Folkekor?

Ønsker du at indmelde et kor eller et personligt medlem i Danske Folkekor?

Du kan indmelde et kor her

Du kan indmelde et personligt medlem her

 

Er der sket ændringer for dit kor?

Ny formand? - Ny dirigent? - Ny adresse, telefonnummer osv. til kor, formand eller dirigent?

Du kan indberette ændringerne her

 

Er der sket ændringer for et personligt medlem?

Ny adresse? - Nyt telefonnummer? osv.

Du kan indberette ændringerne her

 

Er der sket ændringer i kredsbestyrelsen?

Nye medlemmer? - Nyt telefonnummer?  - Ny mail? osv.

Du kan indberette ændringerne her